دستگاه درب بند Alborz Machine
دستگاه پرکن خطی Alborz Machine
تجهیزات بسته بندی Alborz Machine
درباره ماشین سازی البرز

درباره ماشین سازی البرز


با توجّه به تنوّع ظروف و بسته بندی آنها در صنعت و همچنین خصوصیات فنی مایعات مختلف،این واحد مفتخر است با تجربه و دانش فنّی خود،امکان مشاوره،طرّاحی و ساخت انواع ماشین آلات بسته بندی(شامل پرکن،فویل سیل،درب بند و ...) جهت ظروف و مایعات مختلف را در اختیار مشتریان قرار دهد. کما اینکه بیش از 80% ماشین آلاتی که تا به امروز در این واحد طرّاحی و ساخته شده،طبق نیاز مشتریان بوده است.لذا باعث افتخار ماست تا در جهت رفع نیازهای خاص مشتریان در صنعت بسته بندی باشیم.

با توجّه به تنوّع ظروف و بسته بندی آنها در صنعت و همچنین خصوصیات فنی مایعات مختلف،این واحد مفتخر است با تجربه و دانش فنّی خود،امکان مشاوره،طرّاحی و ساخت انواع ماشین آلات بسته بندی...

ادامه مطلب